Obchodno-priemyselná zóna mesta s vybavenou infraštruktúrou

1 2 3 4

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti STELMO a.s. (ďalej len "STELMO"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť STELMO zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť STELMO si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve spoločnosti STELMO alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou STELMO. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti STELMO

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť STELMO od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala ( kontakt, dopyt, otázky a odpovede ) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prečo práve s nami?

  • obchodno-priemyselná zóna mesta s vybavenou infraštruktúrou
     
  • mostové žeriavy s nosnosťou od 5 do 20 ton
     
  • stály prístup a 24 hodinová strážna služba s kamerovým systémom
     
  • dobrá prístupnosť pre všetky vozidlá a pracovníkov k MHD
Stelmo SK