Obchodno-priemyselná zóna mesta s vybavenou infraštruktúrou

1 2 3 4

Energetika

 

STELMO a.s. Košice ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy ďalej podniká v oblasti elektrenergetiky.  Dodáva a distribuuje elektrickú energiu na vymedzenom území v areáli STELMO a jeho činnosť je regulovaná  Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (MDS) Stelmo a.s. Košice oznamuje, že preberá vzorový prevádzkový poriadok.


 

Dokumenty:

https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/

Povolenie na podnikanie v Elektroenergetike(PDF)

Obchodne podmienky pre male podniky(PDF)

 

Prečo práve s nami?

  • obchodno-priemyselná zóna mesta s vybavenou infraštruktúrou
     
  • mostové žeriavy s nosnosťou od 5 do 20 ton
     
  • stály prístup a 24 hodinová strážna služba s kamerovým systémom
     
  • dobrá prístupnosť pre všetky vozidlá a pracovníkov k MHD
Stelmo SK